Schooltijden & TSO

Schooltijden

Om 8.30 uur gaat de deur open en bent u van harte welkom om nog even mee de klas in te gaan. De lesdag begint om 8.45 uur en duurt tot 15.00 uur. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij. De onderbouwleerlingen (groep 1 t/m 4) zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Tussenschoolse opvang

De Oostwijzer is officieel een school met een verkorte middagpauze (half uurtje). Tijdens deze pauze houdt gediplomeerd personeel toezicht terwijl de leerlingen lekker buitenspelen. Het is een bewuste keuze om voor deze Tussenschoolse Opvang (TSO) geen gebruik te maken van vrijwilligers. U kunt er ook voor kiezen uw kind op te halen of, als het ouder is, zelfstandig naar huis te laten gaan voor een half uur.

De TSO wordt georganiseerd in samenwerking met Junis Kinderopvang. Alle TSO-medewerkers zijn gecertificeerd pleinwacht. Wij hechten veel belang aan een goede overdracht voor en na de TSO-tijd. Zo kunnen wij zoveel mogelijk waarborgen dat de kinderen en de TSO-medewerkers een goede gezellige buitenspeeltijd hebben.

tijd-schooltijd-730x1024 klok