TussenSchoolse Opvang (TSO)

De Oostwijzer is officieel een school met een verkorte middagpauze (half uurtje). Tijdens deze pauze houdt gediplomeerd personeel toezicht terwijl de leerlingen lekker buitenspelen. Het is een bewuste keuze om voor deze Tussenschoolse Opvang (TSO) geen gebruik te maken van vrijwilligers. U kunt er ook voor kiezen uw kind op te halen of, als het ouder is, zelfstandig naar huis te laten gaan voor een half uur.

De TSO wordt georganiseerd in samenwerking met de Junis. Alle TSO-medewerkers zijn gecertificeerd pleinwacht. Wij hechten veel belang aan een goede overdracht voor en na de TSO-tijd. Zo kunnen wij zoveel mogelijk waarborgen dat de kinderen en de TSO-medewerkers een goede gezellige buitenspeeltijd hebben.

Logo Junis (1)

Pauzetijden

Pauzetijden 2023-2024

Orion

Maandag, dinsdag, donderdag:
11.30u – 12.00u: 1/2 maan, 1/2 ster, 1/2 maan, 1/2 zon
12.00u – 12.30u: 5a, 5b, 6a, 6b
12.30u – 13.00u: 4a, 4b, 7a, 7b
13.00u – 13.30u: 3a, 3b, 8a, 8b

Vrijdag: 
12.30u – 13.00u: 5a, 5b, 7a, 7b
13.00u – 13.30u: 6a, 6b, 8a, 8b

Cygnus
Maandag, dinsdag, donderdag:

Vrijdag:

schoolplein

Wat kost de TSO?

Om de TSO te kunnen bekostigen, vragen wij een vergoeding van 1 euro per keer aan de ouders. Aan het begin van het schooljaar kunt via de link in Parro aangeven of uw kind gebruik maakt van de TSO. Daarna volgt een link voor betaling via Schoolkassa.

Alle leerlingen lunchen gezellig met elkaar onder toezicht van de leerkracht in de eigen klas. Formeel is dit ook lestijd. De leerkracht leest bijvoorbeeld tijdens het eten een boek voor. Afhankelijk van de pauzetijd wordt er voor of na de pauze geluncht.