De school in het kort

Groei

Onze missie is samen leerlingen in een gezonde omgeving begeleiden naar presteren in de moderne maatschappij. Hoe wij dat doen? Samen met heel veel inspirerende mensen om ons heen: onze fantastische leerlingen en hun betrokken ouders, onze creatieve oudervereniging, onze waardevolle medezeggenschapsraad en ons enthousiaste team. Iedere dag weer zetten wij ons gezamenlijk in voor kwalitatief goed onderwijs in een sfeervolle veilige omgeving.

Kortom: wij gaan voor de GROEI van uw kind!

groei-visie

De Oostwijzer gaat voor G R O E I !

G – gezond (bewegen, voeding en veilige omgeving): vakleerkrachten gym, naschoolse sport, aandacht voor bewegend leren, weet wat je eet en maak bewuste gezonde keuzes, weten wat gewenst gedrag is en hoe je dit uitdraagt

R – respect voor elkaar vanuit onze Katholieke identiteit, iedereen is welkom!

O – opbrengstgericht: wij bieden goede resultaten van tekenen tot rekenen. Bij de eindtoets behoorden wij tot de top 3 van best-scorende Unicoz-scholen!

E – e-learning: Snappet tabletonderwijs voor alle bovenbouwleerlingen met directe feedback

I – inspirerend: met ouders, leerlingen en team vormen wij een sfeervolle inspirerende school

De Oostwijzer: Orion en Cygnus,schooltijden,tussenschoolse opvang, welkom!

Orion en Cygnus

De Oostwijzer heeft twee locaties in de wijk Oosterheem: Orion (Sumatra) en Cygnus (Nieuwlandstraat). Dit maakt het voor ouders nog makkelijker om hun kind(eren) dichtbij naar school te laten gaan. Op zowel Orion als Cygnus hebben wij groep 1 t/m 8. Op beide locaties wordt gewerkt vanuit dezelfde visie. Kortom: twee locaties die gezamenlijk één school vormen.

Schooltijden

Om 8.30 uur gaat de deur open en bent u van harte welkom om nog even mee de klas in te gaan. De lesdag begint om 8.45 uur en duurt tot 15.00 uur. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij. De onderbouwleerlingen (groep 1 t/m 4) zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Tussenschoolse opvang

De Oostwijzer is officieel een school met een verkorte pauze (half uurtje). Tijdens deze pauze houden pedagogisch medewerkers van De Drie Ballonnen toezicht op de leerlingen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje informatie.

Welkom!

Bij ons is iedereen welkom! Dat warme gevoel krijgen leerlingen al bij binnenkomst. De leerkracht geeft hen een hand en ziet hen. Wij geloven dat goed presteren in de basis begint door met plezier naar school te gaan. De leerkracht is altijd geïnteresseerd in het kind en zijn/haar omgeving. Vanuit deze betrokkenheid stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid van de leerling voor gedrag en werk. Wij tonen respect voor elkaars verschillen en zijn altijd op zoek naar de onderlinge overeenkomsten.

oostwijzer landkaart

Bekijk onze uitgebreide schoolgids

X