Missie

Onze missie is samen leerlingen in een gezonde omgeving begeleiden naar presteren in de moderne maatschappij. Hoe wij dat doen? Samen met heel veel inspirerende mensen om ons heen: onze fantastische leerlingen en hun betrokken ouders, onze creatieve oudervereniging, onze waardevolle medezeggenschapsraad en ons enthousiaste team. Iedere dag weer zetten wij ons gezamenlijk in voor kwalitatief goed onderwijs in een sfeervolle veilige omgeving.

Kortom: wij gaan voor de GROEI van uw kind! 

Business Growth Report Logo

De Oostwijzer gaat voor G R O E I !

G – gezond (bewegen, voeding en sociaal-emotioneel weerbaar): vakleerkracht gym, gratis naschoolse sport, bewegend leren, weet wat je eet en maak bewuste gezonde keuzes, weten wat gewenst gedrag is en hoe je dit uitdraagt.

R – respect voor elkaar vanuit onze Katholieke identiteit, iedereen is welkom!

O – opbrengstgericht:  Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij dagen hen uit op een doelgerichte wijze waarbij wij voor ieder kind eruit willen halen wat erin zit. Van leerprestaties tot gedrag!

E – e-learning: werken op een Chromebook op digitaal leerplatform Bingel voor alle bovenbouwleerlingen met directe feedback voor de vakken taal, spelling en rekenen. 

I – inspirerend: met ouders, leerlingen en team vormen wij een sfeervolle school waarin wij iedere dag opnieuw van en met elkaar leren!

Bewegen en Leren

Wie wil er nou de hele dag alleen maar achter zijn tafeltje zitten? Dat kan anders! Op de Oostwijzer passen wij daarom regelmatig Bewegend Leren toe. Door te bewegen terwijl je met de lesstof bezig bent, kan je je beter concentreren waardoor je nog meer leert. Dit doen wij door binnen of buiten met behulp duidelijke opdrachten de lesstof te laten verwerken terwijl de kinderen bijvoorbeeld rennen of springen.

Oostwijzer bewegend leren

Communicatie en Verbinding

Laagdrempelig, samen, warm en open! Spreekt het u ook zo aan? Dit is waar wij in uitblinken in de dagelijkse praktijk en wat door ouders enorm wordt gewaardeerd. Door de inzet van praktische middelen zoals het Ouderportaal voor de leerlingresultaten en de Parro app voor de mededelingen, agenda en intekenlijsten bent u altijd direct op de hoogte van wat er speelt. Dit vinden wij belangrijk! De verbinding tussen ouders en de Oostwijzer is een nauwe samenwerking. Niet alleen via de digitale weg, maar ook persoonlijk maken wij graag tijd voor u. Een afspraak of even binnenlopen vinden wij prima. Samen willen wij immers het beste voor alle kinderen.

Oostwijzer communicatie

Vertrouwd en Modern

De uitleg van jouw eigen juf of meester doet ertoe! Niets is fijner dan weten waar je aan toe bent, dat duidelijk is wat je wanneer moet doen en ook nog eens allemaal in een gezellige klas. Dat is heel vertrouwd, maar op de Oostwijzer wel van deze tijd met moderne middelen. In elk lokaal hangt een digibord en vanaf groep 5 werken wij met Chromebooks voor rekenen, taal en spelling. Voor alle overige vakken gebruiken wij gewoon pen en papier, want wie schrijft blijft! Engels vanaf groep 1, mediawijsheid, Bikkeltraining (gedrag is ook een vak) en vooral veel spelen in de onderbouw maken van ons een moderne school op de vertrouwde manier.

Oostwijzer vertrouwd en modern