1
3
2
P1100929

TSO

De tussenschoolse opvang wordt voor De Oostwijzer op beide locaties verzorgd door Kinderopvang De Drie Ballonnen. De Drie Ballonnen is een locatie met meerdere kinderopvang locaties in Zoetermeer voor dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang.

Medewerkers van de buitenschoolse opvang zijn tussen de middag aanwezig om het half uurtje dat de kinderen vrij besteden te begeleiden. Zij begeleiden de kinderen in meerdere groepen. Tussen de leerkracht en de pedagogisch medewerker vindt overdracht plaats, zodat er één doorgaande lijn is.

Rekeningnummer TSO

Het bedrag van de rekening voor de TSO kunt u storten op het volgende IBAN nummer: NL32ABNA0574811702 inzake BS Oostwijzer Overblijf.