3
1
2
P1100929

Ouderraad

Tijdens het schooljaar 2017-2018 is de OR samenstelling als volgt:

OR-leden, locatie Cygnus

 • Vice-voorzitter:   Nicole Vos
 • Penningmeester: Famke Breuker     
 • Secretaris          : Daniëlle Smit             
 
Overige OR-leden locatie Cygnus:
 • Hanny Zegers
 • Sandra van den Bos 
 • Nathalie Clarenbeek 
 • Sheila Stiefelhagen
 • Lara van Montfort 
 • Astrid de Wolf    
 • Tessa Rademaker
 • Monique Huurman              

 

Afgevaardigden namens het team en directie:
Ineke de Zwager (leerkracht), Irene Haasnoot (locatieleider)

 

OR-leden, locatie Orion 

 

Overige OR-leden Orion

 • Shirley Jansen
 • Daisy Hoos - Huijsmanss 
 • Demi Nijhuis   
 • Wendy Borgmeijer 

                                         

Afgevaardigden namens het team en directie:

 • Kyra Pronk, locatieleider                              
 • vacature, leerkracht

De oudervereniging

In maart 2002 is de oudervereniging van de school gestart. U wordt automatisch lid van de oudervereniging door het betalen van de ouderbijdrage voor uw kind(eren). De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, MR, de directie en het team te bevorderen met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school.
Zoals elke vereniging heeft de oudervereniging ook statuten. Deze kunt u opvragen bij de voorzitter van de OR.

De ouderraad
Uit de oudervereniging wordt de ouderraad (OR) gekozen. De leden van de OR worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. De OR vergadert ten minste zes maal per schooljaar.

Een ouderraad is onmisbaar voor een school. Zij is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en de besteding daarvan. Samen met het team organiseert zij in diverse werkgroepen de activiteiten rondom feestelijke momenten en regelt de versnaperingen.

Behalve voor de jaarlijkse feesten zetten de leden zich in bij de organisatie van het schoolreisje, schooldisco’s, de avondvierdaagse, de komst van de fotograaf enzovoorts…… Voor het komende schooljaar staan alweer een aantal activiteiten gepland waarin de ouderraad een rol zal spelen.

De ouderbijdrage
De Oostwijzer krijgt een vergoeding van het Rijk voor het onderwijsleerpakket van de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar diverse activiteiten en materialen, die het onderwijs een meerwaarde geven, kunnen hieruit niet worden betaald. Daarom wordt er aan u om een ouderbijdrage gevraagd.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging wordt de begroting en daarmee ook de ouderbijdrage vastgesteld. Deze is vrijwillig. Vorig schooljaar was de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,00 per leerling.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van extra leermiddelen en leesboeken in de groepen, spelmaterialen tijdens de sportdagen, maar ook voor de financiële ondersteuning voor activiteiten en versnaperingen rondom feestelijke momenten, zoals Sinterkaas, het Kerstfeest, Pasen e.d., een cadeau voor de communicanten en een afscheidscadeau voor de leerlingen van groep 8.